čeština
Regionální pracoviště Liberecko >> Informujeme >> Aktuality >> Proběhl seminář k OP ŽP v Libereckém kraji

Proběhl seminář k OP ŽP v Libereckém kraji

Proběhl seminář k OP ŽP v Libereckém kraji

11.11.2016

Dne 3. listopadu 2016 se v Domě přírody Českého ráje v Dolánkách u Turnova konal seminář s názvem Operační program Životní prostředí 2014 – 2020, Prioritní osa 4 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu.

Účelem semináře bylo informovat potenciální žadatele z řad zástupců obcí, spolků, projektantů o možnostech čerpání finančních prostředků na opatření zacílená na ochranu přírody z Operačního programu Životní prostředí - prioritní osy 4.

Účastníci měli příležitost seznámit se ze zaměřením a požadavky dotačního programu, s veškerými úskalími při podávání žádostí a veškeré nejasnosti prodebatovat v diskuzi. Krom prezentací pracovníků Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, přednesla svůj příspěvek, zaměřený na praktické zkušenosti s projekty - od jejich podání po realizaci, i místostarostka Turnova. Město Turnov bylo v rámci Libereckého kraje nejúspěšnějším žadatelem z OPŽP 2007-2013. Na teoretickou část navázala část terénní, která účastníky zavedla do blízkého okolí ke třem akcím - příkladům dobré praxe - realizovaným z prostředků OPŽP v uplynulém programovém období.

Seminář se setkal s kladným ohlasem, soudě dle sebraných podnětů ze zpětnovazebníků. AOPK ČR, RP Liberecko bude v podobných akcích pokračovat. Prezentace se semináře jsou k dispozici ke stažení na stránkách AOPK ČR, RP Liberecko.

Seminář OPŽP v Dolánkách   Seminář OPŽP v Dolánkách

Regionální pracoviště Liberecko

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt