čeština

Kontakty

Ředitel

jméno

pevná linka

mobil

e-mail

Ing. Jiří Hušek

482 428 997

602 664 849

jiri.husek [at] nature.cz

Oddělení provozní

jméno

pevná linka

mobil

e-mail

Mgr. Ondřej Tomášek

482 428 984

607 209 894

ondrej.tomasek [at] nature.cz

Ing. Stanislav Budka

482 428 971

725 141 684

stanislav.budka [at] nature.cz

Jitka Chanenková

951 424 703

723 249 624

jitka.chanenkova [at] nature.cz

Marie Chládková

482 428 992

721 323 147

marie.chladkova [at] nature.cz

Oddělení péče o přírodu a krajinu

jméno

pevná linka

mobil

e-mail

Mgr. Šárka Mazánková

482 428 996

724 138 377

sarka.mazankova [at] nature.cz

Ing. Vladimír Vršovský

482 428 994

724 314 427

vladimir.vrsovsky [at] nature.cz

Mgr. Richard Čtvrtečka

482 428 987

603 207 931

~bprRb84YmIB-37cW7a-QPr7a7dNQMQfWmHBVW7r

Mgr. Jitka Feřtová

482 428 999

725 076 685

jitka.fertova [at] nature.cz

Ing. Lenka Horáková

482 428 978

 

7.AuRW.g~8xy.Z4UH7dLRd4Xk7a-4Zjm~.kmb

Ing. Jan Mocek 482 428 979 724 002 221 jan.mocek [at] nature.cz

Oddělení sledování stavu biodiverzity

jméno

pevná linka

mobil

e-mail

Mgr. Martin Waldhauser

487 762 356

724 314 426

martin.waldhauser [at] nature.cz

Mgr. Ondřej Šnytr, Ph.D.

482 428 993

721 323 209

ondrej.snytr [at] nature.cz

Mgr. Jitka Kořínková

481 321 923

734 161 802

5bGuRWag~bAu5f56JTmadZj6Mwm.C.5lbkrhTj

Mgr. Václav Luka 481 321 927 733 623 589 c8pvRf2dbdnjEK4Xi8GjHn4UHgnD_b94Ys
RNDr. Daniela Vacková 481 321 923 734 161 801

Z8AsV-54c8pu5f56JTmadZj6Mwm.C.5lbkrhTj

Mgr. Klára Žabková 482 428 999 723 814 775

Z8AsV-54c8pu5f56JTmadZj6Mwm.C.5lbkrhTj

Oddělení Správa CHKO Český ráj

jméno

pevná linka

mobil

e-mail

Ing. Jiří Klápště

481 363 922 725 519 892

5bEsO9b7_lGoQMQ6MunDQPt6JTAk-eh_T-M

Ing. Irena Česká

481 363 929

721 323 183

irena.ceska [at] nature.cz

Ing. Jiří Jokl

481 363 923

724 035 487

jiri.jokl [at] nature.cz

Petr Kořínek

481 363 924

607 874 542

petr.korinek [at] nature.cz

Ing. Radka Tomášková

481 363 927

702 025 010

radka.tomaskova [at] nature.cz

Mgr. Jan Višinský

481 363 934

607 874 482

jan.visinsky [at] nature.cz

Oddělení Správa CHKO Jizerské hory

jméno

pevná linka

mobil

e-mail

Ing. Tomáš Korytář

482 428 974

721 348 559

tomas.korytar [at] nature.cz

Ing. arch. Jana Mejzrová

482 428 995

724 314 428

jana.mejzrova [at] nature.cz

Ing. Jana Bursíková

482 428 970

725 783 819

jana.bursikova [at] nature.cz

Bc. Jana Dvořáková

482 428 972

605 234 666

jana.dvorakova [at] nature.cz

Ing. Kamil Farský

482 428 973

721 348 445

kamil.farsky [at] nature.cz

Mgr. Jiří Hušek

482 428 983

602 874 344

jiri.husek.ml [at] nature.cz

Oddělení Správa CHKO Lužické hory

jméno

pevná linka

mobil

e-mail

Ing. Tomáš Besta

951 424 702

602 225 746

tomas.besta [at] nature.cz

Ing. Alexandr Hrozek

951 424 706

723 661 482

alexandr.hrozek [at] nature.cz

Helena Egertová

951 424 704

739 011 738

helena.egertova [at] nature.cz

Ing. Ludmila Havrdová, Ph. D.

951 424 705

734 873 851

7nqwZ-5438IBU~l7VV~jHl5lVYQjEKd7anEoO1p

Ing. Kateřina Kuncová

951 424 708

725 776 513

68Go87d7TdHxT~l7VV~jHl5lVYQjEKd7anEoO1p

Ing. Klára Pánková

951 424 707

601 589 337

6enBRWf79dBFRYSSVYOk-YVvVV~xRdkj05pJ

Mgr. Zuzana Růžičková

951 424 709

725 076 683

zuzana.ruzickova [at] nature.cz

 

Regionální pracoviště Liberecko

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt