čeština
Regionální pracoviště Liberecko >> O regionálním pracovišti

O regionálním pracovišti

Regionální pracoviště Liberecko vykonává na území CHKO Český ráj, CHKO Jizerské hory a CHKO Lužické hory státní správu v oblasti ochrany přírody a krajiny vymezenou zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v účinném znění.

Dále je v rámci celého svého územního obvodu odbornou organizací ochrany přírody. Zajišťuje inventarizační průzkumy přírody a odborný monitoring, vydává odborná stanoviska žadatelům a příslušným orgánům, zpracovává plány péče o chráněná území a stará se o naplnění těchto plánů, poskytuje podporu orgánům státní správy, zajišťuje krajinotvorné programy MŽP a Operační program Životní prostředí.

 

 

Regionální pracoviště Liberecko

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt